Conference 2017

Konverentsil otsiti vastuseid küsimusele kuidas turism toetab kohalikku kogukonda, looduskaitset, pärandi hoidmist ja elurikkuse säilimist ning tutvuti heade koostöövõrgustike näitetega erievatelt kaitsealadelt.

The goal of the conference was to get answers to the question how tourism can support local communities, nature, cultural heritage and diversity protection and to present best-practice examples of cooperation in protected areas.

PRESENTATIONS

Kaja Lotman

Tarvo Roose

Marika Mann

Dominika Zareba

Monika Dobrovolskyte


Matti Tapaninen

Andris Klepers